Nirahambogen

Niraham bogen

Bogen findes aktuelt i en 'færdig' 2. udgave, som er det officielle kulturmateriale i rollespilskampagnerne Nordlenets saga, Helios Live og EOS Live. Herudover anvendes bogen også ved en række enkeltstående scenarier.

På grund af arbejdet med 3. udgave af Nirahambogen, opdateres 2. udgaven kun, hvis der måtte ske større ændringer af kulturen i Niraham, eller hvis der viser sig at være væsentlige fejl og mangler i det eksisterende materiale.

Den seneste udgave af Nirahambogen kan hentes her:

Nirahamkort

Det officielle kort over Niraham kan hentes her:

3. udgave af Nirahambogen

Der har igennem en række år været arbejdet på at lave en 3. udgave af Nirahambogen. Dette projekt står dog aktuelt stille, og uden en konkret plan for hvornår (og om) det genoptages.

For at give en idé om stilen og forbedringerne i forhold til 2. udgave, er der offentliggjort et foreløbig udkast af bogens første to kapitler, og jeg vil meget gerne have inputs, kommentarer og forslag til forbedringer.

Udkastet til 3. udgave af Nirahambogen kan hentes her:

 

Niraham.dk © Bjørn Elling | Tlf.: 26 81 79 13 | E-mail: bj.elling@gmail.com