Nyheder

Nyheder

På denne side bliver alle nyheder om Niraham og Nirahambogen løbende slået op, så det er muligt at følge udviklingen i projektet. Aktuelt står arbejdet med Nirahambogen dog stille - hovedsageligt på grund af manglende tid og motivation, da der er tale om et enmandsprojekt, som skal passes ind i en travl hverdag.

Herudover har der også været gjort bestræbelser på at samskrive materialet fra de to udgaver af Niraham, hvilket det desværre har været vanskeligt at skabe den fornødne opbakning til, og der er derfor også i det hele taget småt med grundlag for at udvikle verden pt.

I tilfælde af, at nogen skulle være interesserede i at give en håndsrækning med projektet, så arbejdet med Nirahamverdenen kan fortsættes, modtages al hjælp og bidrag med glæde :o)

100 sider redigeret

13. august 2014

Som en lille opdatering på arbejdet med 3. udgave af Nirahambogen, så rundede det redigerede materiale i dag 100 sider, så hurra for det. Efterhånden er jeg også begyndt at have sendt udkast til materiale rundt til relevante arrangører, holdledere m.v. til deres godkendelse.

Der er dog stadig et lille stykke vej endnu. Ud fra den hidtidige udvikling i materialets omfang, så kommer 3. udgaven til at blive på mere end 300 sider.

Stay tuned for more updates...!

En forsmag på 3. udgave

15. juli 2014

I forbindelse med opdateringen af hjemmesiden, kommer hermed også en foreløbig forsmag på, hvordan bogens 3. udgave kommer til at se ud.

Som varslet er layoutet væsentligt forandret. Herudover har både teksterne og skrivestilen også fået et længe tiltrængt løft.

Det materiale, der er lagt op, er stadig kun et udkast, og jeg vil derfor også meget gerne have feedback fra alle interesserede. Jeg vil navnlig gerne vide, hvis der er fejl ved visningen af materialet, eller hvis der er noget som ikke ser ud, som det burde.

Materialet kan findes under fanebladet 'Nirahambogen'.

Ny hjemmeside

14. juli 2014

Efter længere tids overvejelser fik jeg langt om længe gjort alvor af tanken om at redesigne hele siden.

Den hidtidige forside har fået lov til at blive, men alle undersider har fået et løft, ligesom koderne og selve sidens opbygning også er blevet optimeret, så den forhåbentlig vil se bedre ud på bl.a. tablets og telefoner.

Arbejdet med 3. udgave af Nirahambogen går desuden fremad - om end langsomt.

På nuværende tidspunkt er to kapitler færdiggjort, men det er i den forbindelse desværre også blevet klart, at jeg bliver nødt til at ændre redigeringsprogram. Med det nye layout bliver PDF-filerne, som mit tidligere program genererede, kort og godt for store.

Lige for tiden går energien derfor med at overføre indhold og opsætning til et andet redigeringsprogram. Når det er gjort, fortsætter arbejdet med at lave 3. udgave af bogen færdig.

 

Niraham.dk © Bjørn Elling | Tlf.: 26 81 79 13 | E-mail: bj.elling@gmail.com